Wybierz swój projekt - Budżet Obywatelski 2018

Rewitalizacja Amifiteatru w Parku Śródmiejskim
północna strona miasta
(głosów: 210)

Zestaw Street Workout - teren zielony w obrębie kw. ul.Kolejowa, Kościuszki, Witosa i Placu Dworcowego
północna strona miasta
(głosów: 188)

Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego
południowa strona miasta
(głosów: 176)

"Adrenalina Park" multifunkcyjny Tor Eko-Pumptrack dla każdego Park Piastowski
południowa strona miasta
(głosów: 86)


głosowanie zakończone 2018-05-07 23:59

Regulamin

1. Głosować mogą tylko mieszkańcy miasta Chojnowa, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 18 lat.
2. Jedna osoba może zagłosować tylko na jeden projekt.
3. Wybór dokonywany jest poprzez wskazanie wybranego projektu.
4. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest wyłącznie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, w godzinach pracy Urzędu.
5. Można głosować wybierając tylko jedną formę: elektroniczną lub papierową.
6. Głos uznaje się za nieważny jeśli:
a). osoba głosująca odda więcej niż jeden głos,
b). nr PESEL jest niepoprawny lub nie należy do osoby głosującej.
7. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne, ale konieczne w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania głosu jako ważnego.
8. Podanie nr telefonu jest konieczne w celu wyrywkowej weryfikacji oddanego głosu.
9. Podane dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia głosowania na potrzeby wyłonienia projektu Budżetu Obywatelskiego i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.
10. Kwalifikacja głosów jako ważne lub nie odbywa się po weryfikacji przekazanych danych przez pracownika Gminy Miejskiej Chojnów
11. Wybrane zostaną projekty z największą liczbą ważnych głosów, 1 dla północnej strony miasta oraz 1 dla południowej strony miasta.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie